І Міжнародні Кронеберзькі читання

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології

 запрошує вас взяти участь у

І Міжнародних Кронеберзьких читаннях

Античність – Класика – Сучасність

22-23 лютого 2018 року

Наукові вектори:

 ● Класична філологія у Харківському університеті: історія і сучасність.

● Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури.

● Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту.

● Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту.

● Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних, аксіологічних, психологічних і тілесних сфер «художнього буття» персонажу.

● Автор – текст – читач і рецептивний потенціал художнього дискурсу.

● Інтертекстуальність як спосіб моделювання художньої реальності тексту.

● Мультикультуралізм: соціокультурні аргументи модернізації класичного канону.

● Інтермедіальні виміри художнього дискурсу.

● Сучасна художня проза у дзеркалі наративних стратегій.

● Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору.

● Лексична й граматична системи класичних мов та методи їх дослідження.

● Класичні мови в діалозі культур: проблеми розвитку й функціонування в поліетнічному просторі.

● Класичні тексти у вимірі сучасних теорій перекладознавства.

● Лінгвокультурна спадщина античності в русі культур і дискурсів: образи, символи, архетипи.

Детальна інформація – тут.

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.