Category Archives: Давньогрецька мова. Нормативний курс.

Питання на іспит (2 семестр)

Орієнтовні питання на іспит з курсу “Давньогрецька мова” для студентів спеціальності “Класичні мови” (2 семестр):  Іменники з основами нa -ντ-, -νθ-. Іменники з основами на -κτ-. Іменники середнього роду з основами на -εσ-. Іменники середнього роду з основами на -ασ-. … Continue reading

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

19 вересня. Лекція 3: Іменник. І відміна.

Тема: Перша відміна іменників. Типи іменників першої відміни. Особливості відмінювання іменників жіночого роду першої відміни. Схема граматичного аналізу іменників. Схема граматичного аналізу іменників: 1. Словниковий запис іменника. 2. Відміна іменника. 3. Відмінок та число. 4. Переклад. Лексичний мінімум №2 ἡ ἀγάπη … Continue reading

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

12 вересня. Лекція 2: Дієслово. Praesens Activi.

Тема: Дієслово: граматичні категорії, словниковий запис, основи, особливості наголошення. Praesens activi (indicativus, imperativus, infinitivus). Схема аналізу дієслівних форм. Домашнє завдання: Вправа 1 (ст. 45), вислови (ст. 45), лексичний мінімум №1. Схема аналізу дієслівних форм: 1. Словниковий запис дієслова. 2. Особа та число. 3. … Continue reading

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

5 вересня 2017 року. Лекція 1

Лекція 1. Вступ. Екскурс в історію давньогрецької мови. Давньогрецька графіка та фонетика. Придих. Наголос.

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

20-21 листопада

Тема: Participium praesentis medii et passivi. Genetivus absolutus. Домашнє завдання: – перекласти речення з української на давньогрецьку мову, використовуючи синтаксичний зворот genetivus absolutus; – ст. 91 вправа 1 – ст. 88 вправа 3, 4 – вивчити вислови – лексичний мінімум … Continue reading

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

13-14 листопада

Тема: Прийменники. Префіксальний спосіб словотвору. Домашнє завдання: – ст. 79 текст; – підібрати до кожного прийменника по 2 приклади (слова грецького походження, які мають відповідний префікс) з поясненням внутрішньої форми кожного слова. – підготуватися до самостійної роботи на тему “Імперфект. … Continue reading

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

6-7 листопада

Тема: Imperfectum indicativi activi. Складовий та часовий авгмент. Домашнє завдання: – стор. 78 вправа 1, вправа 2 (1-6 речення) – стор. 82 вправа 1 (1-6 речення) – лексичний мінімум №7. Лексичний мінімум №7 μάχομαι воювати γίγνομαι поставати, народжeуватися διακρίνω розділяти, … Continue reading

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

31 жовтня

Тема: Медіальний та пасивний стан дієслова. Praesens medii et passivi.Синтаксис пасивної конструкції. Домашнє завдання: – Вправа 1 ст. 74 (речення 3-8, 10). Перекласти речення та зробити аналіз дієслівних форм. Де можливо, перетворити активну конструкцію речення на пасивну, а пасивну – … Continue reading

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

30 жовтня

Тема: Узгодження прикметників з іменниками. Переклад речень з української мови на давньогрецьку. Домашнє завдання: – Провідміняти 3 словосполучення. – Вправа 2 ст. 71. – Підготуватися до самостійної роботи.

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off

23-24 жовтня

Тема: Аттична відміна іменників та прикметників. Домашнє завдання: ст.71 вправа 1.

Posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс. | Comments Off