Актуальні питання гуманітарних наук

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» засновано у 2012 р. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Також видання індексується в міжнародних базах даних: Polish Scholarly Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Inno Space, Cite Factor.

Тематичні розділи збірника наукових праць

1. Історія
2. Мистецтвознавство
3. Мовознавство. Літературознавство
4. Педагогіка

Порядок подання матеріалів

Для опублікування статті у Випуску № 19/2018 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу info@aphn-journal.in.ua не пізніше 11 травня 2018 року наступні матеріали:
1. Статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
2. Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.
Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку (реквізити надаються редакцією).

Доктори наук друкуються безкоштовно (до 10 сторінок) за умови отримання лише електронного варіанту збірника.

Приймаються статті українською, польською, російською та англійською мовами.

Редакція видання здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Розсилка друкованих примірників збірника планується 17 липня 2018 року.

Вимоги до авторських рукописів

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

Обсяг статті – 10–18 сторінок (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см).

З більш детальною інформацією про вимоги до оформлення наукової статті Ви можете ознайомитись на сайті та в інформаційному листі.

Завантажити інформаційний лист

Контактна інформація

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна, 82100
Електронна скринька: info@aphn-journal.in.ua
Електронна сторінка: www.aphn-journal.in.ua
Телефон: +38 (066) 423 19 54

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.