Реферати

Теми рефератів

Тут представлені орієнтовні і, зрозуміло, далеко не всі з можливих тем рефератів, які можуть бути написані в межах навчальних курсів “Культура Давньої Греції та Риму”, “Давньогрецька мова” та “Латинська мова”. Оскільки навчальним планом з курсу “Культура Давньої Греції та Риму” не передбачено семінарських занять, студенти протягом семестру повинні написати два реферати на запропоновані теми (один – з культури Давньої Греції, другий – з культури Давнього Риму). Написання реферату у межах курсів “Латинська мова” та “Давньогрецька мова” не є обов’язковим; такий вид роботи може, при потребі, допомогти студентові підвищити підсумковий бал. Реферати мають бути оформлені відповідно до зразка:

 1. Характерні риси античного мистецтва.
 2. Роль міфів в історії розвитку світової літератури (зокрема, української).
 3. Роль музики у античному світі.
 4. Сучасний зоряний атлас та антична міфологія.
 5. Антична драма та сучасний театр.
 6. Сліди античності в архітектурі сучасної Європи.
 7. Сліди античності у скульптурі сучасної Європи.
 8. Сліди античності у живописі сучасної Європи.
 9. Війна та мир у класичній давнині.
 10. Суспільно-історична роль античного театру.
 11. Антична педагогіка.
 12. Значення античного роману для подальшого формування жанру роману.
 13. Спільні риси та відмінності релігійного світогляду греків та римлян.
 14. Античні джерела міфологічної традиції.
 15. Вплив античної культури на творчість українських класиків.
 16. Місце крито-мікенської культури в історії грецької цивілізації.
 17. Вплив державного устрою та соціальної політики Афін та Спарти на розвиток грецької культури.
 18. Вплив Сходу на розвиток культури Давньої Греції.
 19. Система освіти у Греції та її вплив на розвиток культури.
 20. Вплив традиції на розвиток культури Давньої Греції.
 21. Роль міфів та релігійних уявлень у мистецтві Давньої Греції.
 22. Пантеон грецьких богів.
 23. Жінка у давньогрецьких міфах.
 24. Жінка у давньогрецькому  мистецтві.
 25. Жінка у давньогрецькій  літературі.
 26. Жінка у давньогрецьких приказках.
 27. Дитина у давньогрецьких міфах.
 28. Дитина у давньогрецькому  мистецтві.
 29. Дитина у давньогрецькій  літературі.
 30. Дитина у давньогрецьких приказках.
 31. Конотативні антропоніми героїв давньогрецької міфології.
 32. Значення крито-мікенської культури для розвитку грецької міфології.
 33. Гомер і “гомерівське питання”.
 34. Система міфологічних уявлень у “Теогонії” Гесіода.
 35. Значення давньогрецької філософії для розвитку наукового світосприйняття.
 36. Люди та боги в поемах Гомера “Іліада” та “Одісея”.
 37. Проблема прокляття і родової помсти у трилогії Есхіла “Орестея”.
 38. Давньогрецькі герої у європейському мистецтві.
 39. Мотив вогню Прометея в українській літературі.
 40. Трансформація античних образів та мотивів в українській літературі.
 41. Історико-культурне значення давньогрецької тиранії: позитиви та негативи.
 42. Роль окремих регіонів Греції у розвитку грецької культури.
 43. Політичні вчення Стародавньої Греції.
 44. Спорт та фізична культура в Елладі.
 45. Пророки та пророцтва у давньогрецькій культурі.
 46. Історико-культурні наслідки Греко-перських війн.
 47. Роль ораторського мистецтва у розвитку давньогрецької культури.
 48. Місце та роль обрядів у релігійному мисленні давніх греків.
 49. Одяг та мода у Давній Греції.
 50. Географічний фактор розвитку давньогрецької культури.
 51. Наукові центри елліністичного світу.
 52. Давньогрецька наука та її значення для сучасного світу.
 53. Афінський Акрополь як пам’ятка архітектури.
 54. Досягнення александрійської науки.
 55. Мотиви давньогрецької лірики в українській поезії.
 56. Місце етруської культури в історії римської цивілізації.
 57. Вплив державного устрою та соціальної політики Риму на розвиток культури.
 58. Вплив Сходу на розвиток культури Давнього Риму.
 59. Система освіти у Римі та її вплив на розвиток культури.
 60. Вплив традиції на розвиток культури Давнього Риму.
 61. Роль міфів та релігійних уявлень у мистецтві Давнього Риму.
 62. Пантеон римських богів.
 63. Жінка у римських міфах.
 64. Жінка у римському  мистецтві.
 65. Жінка у римській  літературі.
 66. Жінка у римських приказках.
 67. Дитина у римських міфах.
 68. Дитина у римському  мистецтві.
 69. Дитина у римській  літературі.
 70. Дитина у римських приказках.
 71. Конотативні антропоніми героїв римської міфології.
 72. Політичні вчення Давнього Риму.
 73. Роль війн у Римській державі.
 74. Релігійні обряди у житті стародавніх римлян.
 75. Реформи Октавіана Августа та їх вплив на розвиток культури Давнього Риму.
 76. Роль ораторського мистецтва у розвитку римської культури.
 77. Місце та роль обрядів у релігійному мисленні давніх римлян.
 78. “Етруська проблема”.
 79. Синкретизм різних за походженням божеств у римській міфологічній системі.
 80. Меценатство у Римі та його вплив на розвиток римської культури.
 81. Іноземці у римській культурі.
 82. Взаємовплив культури Риму та провінцій.
 83. Вплив етруської культури на розвиток римських релігійних уявлень.
 84. Вплив грецької культури на розвиток римських релігійних уявлень.
 85. Реставраторські тенденції у римській культурі періоду принципату.
 86. Прояв економічної та соціальної кризи римського суспільства у культурі ІІІ ст.
 87. Римський театр та його місце у житті давніх римлян.
 88. Відображення ідеї величі Риму у творах мистецтва.
 89. Патріархальні увлення та їх роль у суспільній свідомості римлян.
 90. Боги та релігія у Давньому Римі.
 91. Поява та розвиток грошової системи у Давньому Римі.
 92. Одяг та мода у Давньому Римі.
 93. Військова справа у Давньому Римі.
 94. Мистецтво книги у Давньому Римі.
 95. Пам’ятки епохи Давнього Риму на території європейських країн.
 96. Наукові відкриття періоду Давнього Риму.
 97. Особливості структури Римської республіки.
 98. Латинська мова у сучасному світі.
 99. Давній Рим та сучасне містобудівництво.

Залишити відповідь