Підручники, посібники, словники, монографії

Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова, О. В. Лазер-Паньків, І. Ю. Штиченко, Ю. О. Письменна, І. Р. Корольов, С. П. Ничаюк, Ю. О. Соколова. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 543 с.

Бойко Н., Миронова В. Українсько-давньогрецько-латинський словник. – 2-ге вид., допов. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 271 с.

Голубовська І. О., Корольов І. Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики : курс лекцій.

Енциклопедичний словник класичних мов / Л. Л. Звонська, Н. В. Корольова, О. В. Лазер-Паньків та ін. ; За ред. Л. Л. Звонської – 2-ге вид. випр. і допов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 552 с.

Звонська Л. Л. Грецька епіграфіка і палеографія : підручник / Л. Л. Звонська. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 312 с.

Звонська Л. Давньогрецька мова // : підручник для студентів вищих навчальних закладів / 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Київський університет, 2007. – 711с.

Звонська Л. Давньогрецька мова : Підручник для філософів. – Київ : Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського; Дух і літера, 2011. – 640 с.

Лазер-Паньків О. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ : Давньогрецькі прислів’я та приказки : словник-довідник / О. Лазер-Паньків. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – 447 с.

Латинська мова в Україні XV – початку XVIIІ століття : монографія / В. М. Миронова, С. П. Гриценко, Н. В. Корольова, О. М. Косіцька, О. М. Кощій, Р. А. Щербина ; [відп. ред. В. М. Миронова]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 591 с.

Павленко Л., Звонська Л. Українська класична філологія.

Українсько-англійсько-латинський словник / В. Миронова, Н. Корольова, М. Ластовець. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2018. – 319 с.

Комунікативні технології античності: навчальна програма курсу / А.С. Поліщук. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 20 с.

Залишити відповідь