Monthly Archives: Листопад 2013

20-21 листопада

Тема: Participium praesentis medii et passivi. Genetivus absolutus. Домашнє завдання: – перекласти речення з української на давньогрецьку мову, використовуючи синтаксичний зворот genetivus absolutus; – ст. 91 вправа 1 – ст. 88 вправа 3, 4 – вивчити вислови – лексичний мінімум … Continue reading

Posted in Анонси конференцій | Comments Off

Наукові читання “Античний світ і сучасність”

Кафедра загального мовознавства та класичної філології  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводитиме  у межах Всеукраїнської наукової конференції «Філологічна наука в інформаційному суспільстві»  наукові читання «Античний світ і сучасність», присвячені 20-річчю відновлення спеціальності «Мова і література (класичні)» у … Continue reading

Posted in Анонси конференцій | Comments Off

20-21 листопада. Текстологія

Читання, визначення морфологічних, синтаксичних та діалектних особливостей мови та переклад уривку з тексту Плутарха. Домашнє завдання: Прочитати, визначити морфологічні, синтаксичні і діалектні особливості та перекласти уривок з тексту Плутарха. Вивчити лексику напам’ять. Βίοι Παράλληλοι: Ἀλέξανδρος [3] ἐκ μὲν οὖν τούτων, ὡς εἰκὸς, Φίλιππος ὑπερηγάπα τὸν … Continue reading

Posted in Анонси конференцій | Comments Off

13-14 листопада

Тема: Прийменники. Префіксальний спосіб словотвору. Домашнє завдання: – ст. 79 текст; – підібрати до кожного прийменника по 2 приклади (слова грецького походження, які мають відповідний префікс) з поясненням внутрішньої форми кожного слова. – підготуватися до самостійної роботи на тему “Імперфект. … Continue reading

Posted in Анонси конференцій | Comments Off

6-7 листопада

Тема: Imperfectum indicativi activi. Складовий та часовий авгмент. Домашнє завдання: – стор. 78 вправа 1, вправа 2 (1-6 речення) – стор. 82 вправа 1 (1-6 речення) – лексичний мінімум №7. Лексичний мінімум №7 μάχομαι воювати γίγνομαι поставати, народжeуватися διακρίνω розділяти, … Continue reading

Posted in Анонси конференцій | Comments Off

13-14 листопада. Текстологія

Читання, визначення морфологічних, синтаксичних та діалектних особливостей мови та переклад уривку з тексту Плутарха. Домашнє завдання: Прочитати, визначити морфологічні, синтаксичні і діалектні особливості та перекласти уривок з тексту Плутарха. Вивчити лексику напам’ять. Βίοι Παράλληλοι: Ἀλέξανδρος [4] μικρὰ δὲ οὕτω παρακαλπάσας καὶ καταψήσας, ὡς ἑώρα πληρούμενον … Continue reading

Posted in Анонси конференцій | Comments Off

6-7 листопада. Текстологія

Читання, визначення морфологічних, синтаксичних та діалектних особливостей мови та переклад уривку з тексту Плутарха. Домашнє завдання: Прочитати, визначити морфологічні, синтаксичні і діалектні особливості та перекласти уривок з тексту Плутарха. Вивчити лексику напам’ять. Βίοι Παράλληλοι: Ἀλέξανδρος 4. [6] φαίνεται δὲ καὶ καθόλου πρὸς τὸ τῶν ἀθλητῶν … Continue reading

Posted in Анонси конференцій | Comments Off