6-7 листопада

Тема: Imperfectum indicativi activi. Складовий та часовий авгмент.

Домашнє завдання:

- стор. 78 вправа 1, вправа 2 (1-6 речення)

- стор. 82 вправа 1 (1-6 речення)

- лексичний мінімум №7.

Лексичний мінімум №7

 1. μάχομαι воювати
 2. γίγνομαι поставати, народжeуватися
 3. διακρίνω розділяти, розбирати
 4. γυμνάζομαι вправлятися
 5. βούλομαι бажати
 6. χρή потрібно
 7. ἐργάζομαι робити, працювати
 8. μαντεύομαι ворожити, пророкувати
 9. πείθομαι підкорятися
 10. πείθω переконувати
 11. κολάζω карати
 12. φῠλάττω охороняти
 13. καλύπτω накривати, ховати
 14. εἰκάζω порівнювати, уподібнювати
 15. θερᾰπεύω служити, лікувати
 16. αἰσχρός, 3 гидкий, поганий
 17. ἡ βλάβη шкода
 18. πάλαι колись
This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.