13-14 листопада

Тема: Прийменники. Префіксальний спосіб словотвору.

Домашнє завдання:

- ст. 79 текст;

- підібрати до кожного прийменника по 2 приклади (слова грецького походження, які мають відповідний префікс) з поясненням внутрішньої форми кожного слова.

- підготуватися до самостійної роботи на тему “Імперфект. Авгмент”.

ЗРАЗОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

на тему “Імперфект. Авгмент”

1. Відновити початкову (словникову) форму дієслова з поданих форм імперфекта:

προὔλειπον…..

2. Утворити форми 1 особи однини Imperfectum indicativi activi від наведених дієслів. Утворити та перекласти форми Imperfectum indicativi activi першого дієслова:

ἐλ-λείπω ……

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.