Латинська мова для філологів

Лекція 1. Вступ. Періодизація розвитку латинської мови. Алфавіт. Читання. Наголос.

Лекція 2. Іменник. Граматичні категорії. І відміна іменників. Прийменник.

Лекція 3. Дієслово. Граматичні категорії. Praesens activi et passivi.

Лекція 4. Друга відміна іменників.

Лекція 5. Прикметники І-ІІ відмін. Присвійні займенники. Займенникові прикметники.

Лекція 6. Imperfectum indicativi activi et passivi. Futurum I indicativi activi et passivi.

Лекції 7. Третя відміна іменників. Прикметники ІІІ відміни.

Лекція 8. Ступені порівняння прикметників та прислівників.

Лекція 9. Іменники 4 відміни. Іменники 5 відміни.

Лекція 10. Часи системи перфекта активного стану.

Лекція 11. PPA, PPP. Часи системи перфекта пасивного стану.

Лекція 12. Займенники.

Лекція 13. Інфінітивні конструкції.

Лекція 14. Ablativus absolutus.

Залишити відповідь