МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОВОЗНАВЧА НАУКА У XXI СТОЛІТТІ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З огляду на форс-мажорні обставини, пов’язані із пандемією коронавірусу COVID-19,  кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка повідомляє, що МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОВОЗНАВЧА НАУКА У XXI СТОЛІТТІ», присвячена пам’яті ПРОФЕСОРА ФІОНІЛЛИ ОЛЕКСІЇВНИ НІКІТІНОЇ (1929-2019), яка мала відбутися 16-17 квітня 2020 року, переводиться у заочний формат.

Просимо учасників Конференції на основі поданих назв доповідей та статей підготувати тези (будуть опубліковані після закінчення карантину, дедлайн для подання – 20 квітня 2020 р.) надсилати на e-mail zagmoclasphil@gmail.com.

ВИМОГИ до оформлення:

✓ MSWord, розмір сторінки А4 через 1,5 інтервали;

✓ шрифт Times New Roman, 14 кегль.

На першій сторінці зверху

➢ зліва розміщується УДК;

➢ справа ім’я та прізвище автора;

➢ наукове звання тощо, афіліація, e-mail;

➢ після цього великими літерами назва статті / доповіді;

➢ з наступного рядка – ключові слова українською, російською та англійською мовами (5-7);

➢ без посилань у тілі тез;

➢ дві сторінки, обсяг – біля 600 слів, кожну тезу просимо пронумерувати.

Приносимо свої вибачення.
Будьте здорові і благополучні!

З повагою

Оргкомітет Конференції

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.