Міжнародна наукова конференція «Мовознавча наука у XXI столітті», присвячена 90-річному ювілею професора Фіонілли Олексіївни Нікітіної

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МОВОЗНАВЧА НАУКА У XXI СТОЛІТТІ»,

присвячена 90-річному ювілею

ПРОФЕСОРА ФІОНІЛЛИ ОЛЕКСІЇВНИ НІКІТІНОЇ,

відбудеться 16-17 квітня 2020 року

 Плануються такі напрямки роботи Конференції:

 1. Класичні мови в культурологічному вимірі.
 2. Медієвістика та неолатиністика в Україні: вектори розвитку.
 3. Неоелліністичні студії в Україні.
 4. Порівняльно-історичні та типологічні дослідження.
 5. Теоретико-методологічні проблеми української лінгвоісторіографії.
 6. Актуальні питання когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології та лінгвоаксіології.
 7. Актуальні проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології, політичної та сугестивної лінгвістики.
 8. Корпусні дослідження  в Україні: стан і перспективи.
 9. Проблеми лінгвістичної експертизи текстів.
 10. Мова і соціум: інформаційні війни в медіапросторі.
 11. Українсько-грецькі, українсько-румунські, українсько-чеські, українсько-польські та українсько-литовські мовно-культурні  зв’язки: традиції і сучасність.
 12. Методика навчання давніх і новітніх мов у контексті інформатизації вищої освіти.

Планується проведення круглого столу «Проблеми перекладу класичних текстів».

Робочі мови конференції: українська, російська, польська,  англійська, французька,  італійська, румунська.

Для участі у Конференції необхідно подати електронну заявку із зазначенням відомостей про учасника (шаблон заявки додається) до 1 вересня 2019 року на електронну адресу: zagmoclasphil@gmail.com

Для уточнення інформації стосовно конференції звертайтеся до к.філол.н., доцента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Олесі Василівни Лазер-Паньків за номером телефону +38 (044) 239-34-15 або електронною поштою zagmoclasphil@gmail.com

Організаційний внесок – 300 гривень (еквівалент 10 євро для учасників з інших країн).

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. XIV-XV).

Орієнтовна вартість публікації – 670 гривень за 12 сторінок.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилити матеріали, які містять плагіат чи не відповідають вимогам або тематиці конференції. Повнотекстові статті надсилайте на електронну пошту zagmoclasphil@gmail.com до 1 жовтня 2019 року.

Матеріали конференції планується опублікувати до початку її роботи.

 Оргкомітет

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва доповіді  
Напрямок роботи конференції (вкажіть, будь ласка, обраний Вами напрям)  
Прізвище  
Імя  
По батькові    
Місце роботи / навчання    
Посада    
Науковий ступінь    
Вчене звання    
Телефон    
E-mail    
Чи потрібна мультимедійна приставка для презентації у Microsoft Power Point
 • так
 • ні

(потрібне підкреслити)

 
Чи потрібний університетський готель
 • так
 • ні

(потрібне підкреслити)

 

 

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.