Питання на іспит (2 семестр)

Орієнтовні питання на іспит з курсу “Давньогрецька мова”

для студентів спеціальності “Класичні мови” (2 семестр): 

 1. Іменники з основами нa -ντ-, -νθ-.
 2. Іменники з основами на -κτ-.
 3. Іменники середнього роду з основами на -εσ-.
 4. Іменники середнього роду з основами на -ασ-. Іменники з основами на -οσ-.
 5. Іменники з основами на -υ-. Іменники з основами на -ου-/-ο-, -αυ-/-α-. Іменники з основами на -ω-.
 6. Іменники з основами на -ι-/-ε-, -υ-/-ε-.
 7. Іменники з основами на -ευ-/-ε(F)-.
 8. Іменники πατήρ, μήτηρ, θυγάτηρ, γαστήρ, Δημήτηρ. Іменники ἀνήρ, γυνή.
 9. Іменники Ζεύς, Ἄρης, Πνύξ. Іменник ναῦς.
 10. Іменники πρεσβευτής, μάρτυς, κύων. Іменники δόρυ, γόνυ, οὖς, ὕδωρ, ὄναρ, φρέαρ, ἧπαρ, ἦμαρ.
 11. Майбутній час (futurum). Майбутній час перший активного і медіального станів (futurum І activi et medii). Майбутній час дієслова εἰμί.
 12. Аорист (аoristus). Аорист перший активного стану (аoristus І activi).
 13. Аорист перший медіального стану (аoristus I medii).
 14. Дієприкметники теперішнього і майбутнього часів  та аориста першого активного стану (participium praesentis, futuri et aoristi I activi).
 15. Умовний спосіб. Утворення форм, значення та особливості вживання.
 16. Оптатив. Утворення форм, значення та особливості вживання.
 17. Контраговані дієслова на -αω. Особливості формотворення.
 18. Контраговані дієслова на -εω. Особливості формотворення.
 19. Контраговані дієслова на -οω. Особливості формотворення.
 20. Aoristus I activi et medii. Особливості формотворення.
 21. Знахідний відмінок з неозначеною формою дієслова (аccusativus cum infinitivo).
 22. Називний відмінок з неозначеною формою дієслова (nominativus cum infinitivo).
 23. Знахідний відмінок з дієприкметником (аccusativus cum participio).
 24. Називний відмінок з дієприкметником (nominativus cum participio).
 25. Прикметники з основами на -υ-/-ε-.
 26. Прикметники з основами на -εσ-. Власні імена на -ης, -κλῆς.
 27. Прикметники з основами на -ντ-. Прикметники з основами на -οντ-. Прикметники з основами на -εντ-.
 28. Ступені порівняння прикметників з суфіксами -τερ-, -τατ-.
 29. Ступені порівняння прикметників з суфіксами -ιον-, -ιστ-.
 30. Суплетивні ступені порівняння.
 31. Недостатні ступені порівняння.
 32. Аналітичні ступені порівняння.
 33. Прислівник. Класифікація прислівників за походженням. Особливості формотворення.
 34. Ступені порівняння прислівників.
 35. Числівник. Особливості формотворення та відмінювання.
 36. Особові займенники.
 37. Присвійні займенники.
 38. Займенники αὐτός, αὐτή, αὐτό, ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο.
 39. Взаємний займенник.
 40. Зворотні  займенники.
 41. Вказівні займенники.
 42. Відносні займенники.
 43. Питальні займенники.
 44. Неозначені займенники.
 45. Співвідносні займенники.
This entry was posted in Давньогрецька мова. Нормативний курс.. Bookmark the permalink.

Comments are closed.