12 вересня

Тема: Дієслово: граматичні категорії, словниковий запис, основи, особливості наголошення. Praesens activi (indicativus, imperativus, infinitivus). Схема аналізу дієслівних форм.

Домашнє завдання: Вправа 1 (ст. 45), вислови (ст. 45), лексичний мінімум №1.

Схема аналізу дієслівних форм:

1. Словниковий запис дієслова.

2. Особа та число.

3. Час, спосіб, стан.

4. Переклад.

Лексичний мінімум №1:

 1. ἄγωвести
 2. ἀείзавжди
 3. ἀκούωслухати
 4. βαδίζωйти
 5. βαίνωйти
 6. γιγνώσκωпізнавати
 7. γράφωписати
 8. ἐθέλω / θέλωхотіти
 9. εὖдобре
 10. ἔχωмати
 11. κακῶςпогано
 12. καλῶςдобре
 13. λέγωговорити
 14. λύωрозв’язувати, звільняти
 15. μανθάνωвчитися
 16. νῦνтепер
 17. οὐ(κ)не
 18. παιδεύωвиховувати
 19. σπουδαίωςстаранно
 20. φεύγωтікати
 21. χαίρωвітати, радіти
This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.