3 жовтня

Тема: Друга_відміна іменників.

Домашнє завдання:

стор. 56 вправа 1 (4-6 речення);

стор. 60 вправа 1 (1-3 речення); вправа 2; вправа 3;

лексичний мінімум № 4;

вислови (стор. 60).

Лексичний мінімум № 4

 1. ἄγγελος, ου ὁ вісник
 2. ἀδελφός, οῦ ὁ брат
 3. ἄνθρωπος, ου ὁ людина
 4. βιβλίον, ου τό книжка
 5. δένδρον, ου τό дерево
 6. δῆμος, ου ὁ народ
 7. διδάσκαλος, ου ὁ вчитель
 8. δοῦλος, ου ὁ раб
 9. δῶρον, ου τό дарунок
 10. ἔργον, ου τό справа
 11. ἔρημος, ου ἡ пустеля
 12. θάνατος, ου ὁ смерть
 13. θεός, οῦ ὁ бог
 14. κόσμος, ου ὁ порядок
 15. λόγος, ου ὁ слово; наука
 16. νῆσος, ου ἡ острів
 17. νόμος, ου ὁ закон
 18. νόσος, ου ἡ хвороба
 19. ὁδός, οῦ ἡ шлях
 20. οἶκος, ου ὁ житло
 21. οἶνος, ου ὁ вино
 22. οὐρανός, οῦ ὁ небо
 23. ὀφθαλμός, οῦ ὁ око
 24. παρθένος, ου ἡ дівчина
 25. υἱός, οῦ ὁ син
 26. φίλος, ου ὁ друг
 27. χρόνος, ου ὁ час

 

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.