31 жовтня

Тема: Медіальний та пасивний стан дієслова. Praesens medii et passivi.Синтаксис пасивної конструкції.

Домашнє завдання:

- Вправа 1 ст. 74 (речення 3-8, 10). Перекласти речення та зробити аналіз дієслівних форм. Де можливо, перетворити активну конструкцію речення на пасивну, а пасивну – на активну.

- Вправа 2 ст. 75 (2, 3 речення).

- Вислови (ст. 75).

- Лексичний мінімум №6.

Лексичний мінімум №6

 1. ἁρπάζω ловити
 2. Ἀθηναῖος, 3 афінський
 3. αἰσθάνομαι відчувати
 4. βούλομαι хотіти
 5. δεινός, 3 страшний
 6. διώκω переслідувати
 7. ἕπομαι йти слідом
 8. ἔρχομαι іти
 9. εὑρίσκω знаходжу
 10. κᾰθίζομαι сидіти
 11. κίνδῡνοςнебезпека
 12. κλέπτω красти
 13. νεκρός, 3 мертвий
 14. νέος, 3 молодий, новий
 15. ξένος чужинець
 16. ὅμοιος, 3 подібний
 17. πέμπω посилати
 18. πλούσιος, 3 багатий
 19. πολέμιοςворог
 20. πόλεμοςвійна
 21. πυνθάνομαι довідуватися
 22. ῥίπτω кидати
 23. στρᾰτηγόςполководець
 24. σύμμᾰχοςсоюзник
 25. σῴζω рятуват
This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.