Звітна конференція в Міжнародному гуманітарному університеті

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів, науковців та практиків, а також здобувачів, аспірантів, магістрантів та студентів взяти участь у звітній конференції, що відбудеться 15 травня 2015 року в Міжнародному гуманітарному університеті

СЕКЦІЇ ТА НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Правознавство (теорія та історія держави і права, кримінальне право, процес та криміналістика, конституційне право, цивільне, господарське право і процес, міжнародне право та порівняльне правознавство).

2. Економіка і менеджмент (економіка, міжнародні економічні відносини, менеджмент, фінанси, управління проектами).

3. Комп’ютерні науки, інформаційна безпека та фізико-математичне моделювання.

4. Медицина та фармація.

5. Лінгвістика і викладання мов (переклад та мовознавство, іноземні мови, викладання мов).

6. Гуманітарні науки, мистецтвознавство (філософія, історія, політологія, соціологія, психологія, педагогіка, культурологія, дизайн)

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

1. Заповнити онлайн анкету учасника за ПОСИЛАННЯМ (https://docs.google.com/forms/d/1BeIDWKl_9Lg3QV48nvFpDnVJWkc02lnB70EUFmb8qZk/viewform?edit_requested=true).

2. Відправити тези/статтю на адресу заходу – conference.mgu@gmail.com до 15 квітня 2015 року.

3. Після підтвердження отримання статті оплатити організаційний внесок із розрахунку (не стосується одноосібних статей докторів наук) – 30 грн. за сторінку для студентів, магістрантів, аспірантів і здобувачів; – 40 грн. за сторінку для викладачів та практиків; – 25 дол. за статтю від іноземного автора.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 

А. Ф. Крижановський

доктор юридичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

Міжнародний гуманітарний університет

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Основний текст

ЛІТЕРАТУРА

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

- тези/стаття подається у електронному варіанті у форматі doc, docx;

- мінімальний обсяг – 5 сторінок А4, максимальний– 12;

- шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14, інтервал 1,5;

- поля – 20 мм;

- діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються за ГОСТ 2.105-95; ілюстрації, діаграми, схеми підписуються, таблиці називаються.

- список літератури лише з джерел, на які є посилання; приклад:[1, с. 45]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою ([1; 2]); література оформлюється згідно останнім вимогам (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 5. – с. 26-30);

- файл повинен бути названий прізвищем автора.

 РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

пленарне засідання – 11.00 – 12.00 секційні засідання – 12.30 – 16.00

Контактна особа – Крижановська Тетяна Олександрівна, к.філос.н, доцент кафедри загальногуманітарних дисциплін

Т: 067-745-17-93, 066-415-72-96 @: conference.mgu@gmail.com

м. Одеса

Фонтанська дорога, 33

www.mgu.com.ua

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.